Ana okulundan üniversiteye kadar bütün eğitimimiz bundan ibarettir

• Değiştiğimizde her şey değişir. ~Henri-Frédéric Amiel

• Sevgi ile doğduk. Korkuyu burada öğrendik. ~Marianne Williamson

• En önemli nokta kendini kabul etmek ve iki ayağının üzerinde durmaktır. ~Shunryu Suzuki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gerçekten de aynada kendini seyreden sevecenlik taşa döner ve kendine methiyeler düzen iyi bir edim, felaketlere gebedir

Ana okulundan üniversiteye kadar bütün eğitimimiz bundan ibarettir bütün kadar Ana ibarettir bundan eğitimimiz üniversiteye okulundan