Bütün senin aracılığınla bir şeyler yapmayı arzuluyor

• Yapabileceğini düşünen insan yapabilir. ~Buddha

• Bir kişinin gerçek ölçüsü, ona hiçbir şekilde iyiliği dokunmayan birine nasıl davrandığındadır. ~Samuel Johnson

• Mutluluk, çok az ve çok fazla arasında bulunan bir duraktır. ~Channing Pollock

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Evet, aranızda en özgür olanların tapınağın korusunda ve kalenin gölgesinde özgürlüklerini birer boyunduruk ve kelepçe gibi taşıdığını gördüm

Bütün senin aracılığınla bir şeyler yapmayı arzuluyor şeyler aracılığınla bir arzuluyor yapmayı senin Bütün