Bütün suçlular politiktir ve bütün politikacılar suçludur, sadece Richard Nixon değil

• Dostlarınıza en iyi resimlerinize yaptığınız gibi davranın; en iyi ışığın olduğu yere yerleştirin. ~Anonim

• Nasıl hatırladığımız, ne hatırladığımız ve neden hatırladığımız bireyselliğimizin en kişisel haritasını oluşturur. ~Christina Baldwin

• İçinizden gelen sese kulak tıkamayın, ama o sesin yeterli olduğuna da inanmayın. ~Robert Heller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İnsan sadece bütünü takip eder

Bütün suçlular politiktir ve bütün politikacılar suçludur sadece Richard Nixon değil ve Bütün politikacılar suçlular Nixon politiktir sadece bütün suçludur Richard değil