O zaman zeka büyür, keskinleşir

• Kendinizle barışık olmadığınız sürece, sahip olduğunuzla ilgili asla hoşnut olmayacaksınız. ~Doris Mortman

• Gerçek samimiyet insanların kalplerini açarken, suistimal ise kalplerin kapanmasına sebep olur. ~Daisaku Ikeda

• Başkalarının fikirlerine ve hareketlerine bağışıksan, gereksiz acıların kurbanı olmazsın. ~Miguel Ruiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gerçekten de aynada kendini seyreden sevecenlik taşa döner ve kendine methiyeler düzen iyi bir edim, felaketlere gebedir

O zaman zeka büyür keskinleşir zeka O keskinleşir büyür zaman