Yapacak hiçbir şey yok

• Takdir mükemmel bir şeydir. Başkalarındaki mükemmel şeylerin bize de ait olmasını sağlar. ~Voltaire

• Başkalarından nezaket beklemeden önce kendinize nazik olun. ~Lama Yeshe

• Hedeflediğin insan olmaya çalışmak gerilim, kim olduğunu kabul etmek ise rahatlıktır. ~Çin Atasözü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Siz denizlerin, tarlaların ve bağların emekçileri, dokumacılarla, çömlekçilerle ve baharatçılarla pazaryerinde buluştuğunuz zaman…Çağırın işte o zaman yeryüzünün yüce ruhunu, aranıza katılıp değeri değere vuran terazileri ve hesapları kutsasın

Yapacak hiçbir şey yok Yapacak yok şey hiçbir